PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO

EKO-MARINA W KAMIENIU KLUB MILA

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY OŚRODKA TURYSTYKI WODNEJ PTTK KAMIEŃ NA POTRZEBY MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejące infrastruktury Ośrodka Turystyki Wodnej PTTK Kamień na potrzeby mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów, położonej na działce nr 40/6, 42/5 w miejscowości Kamień, gmina Ruciane –Nida, woj. warmińsko – mazurskie.

Modernizację obiektu zaplanowano w celu wzrostu jakości, wygody i bezpieczeństwa osób korzystających z rekreacji wodnej na jeziorach mazurskich oraz w celu zapewnienia odpowiednich warunków związanych z infrastrukturą socjalno – bytową w porcie.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 540,26 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 732,20 m2

KUBATURA UŻYTKOWA: 2 400,00 m3

HOTEL ZAMEK RYN****

Projekt oraz realizacja wystroju wnętrz poszczególnych pomieszczeń w Hotelu Zamek Ryn****

OSP W SPYTKOWIE

NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SPYTKOWO K/GIŻYCKA

Inwestycja polegająca na nadbudowie i rozbudowie istniejącego, niepodpiwniczonego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Spytkowo w formie dachu dwuspadowego o kącie nachylenia połaci dachowej 42o (89%) oraz budowie ścianki kolankowej i ścian szczytowych. Powstała przestrzeń – poddasze użytkowe, gdzie zaprojektowano pomieszczenia użytkowe na potrzeby OSP.

Projektuje się rozbudowę w formie zadaszenia wokół budynku, prowadzące do projektowanego wejścia głównego, o konstrukcji drewnianej.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 261,21 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 4 13,61 m2

KUBATURA UŻYTKOWA: 1 640,00 m3

HOTEL ST. BRUNO ****  W GIŻYCKU

PROJEKT ADAPTACJI I ROZBUDOWY ZAMKU KRZYŻACKIEGO W GIŻYCKU NA CELE HOTELOWE.

Projekt obejmuje adaptację istniejących zabytkowych obiektów – zameku i piwnica oraz rozbudowę o nowe budynki usługowo – hotelowe. Obiekty do zachowania – zamekz adaptacją na pomieszczenia hotelowe oraz piwnice budynku z XIX w. z adaptacją na winiarnię. Nadbudowa na istniejących murach piwnicy- parterowa z dachem dwuspadowym wykończonym dachówką ceramiczną. Funkcja nadbudowy – restauracja. Nowa zabudowa – parterowa z poddaszem użytkowym (2 kondygnacje poddasza), podpiwniczony – część piwnicy obejmuje przestrzeń między zamkiem a obiektami projektowanymi tworząc taras. Zaprojektowano nieregularną bryłę na wzór dawnej zabudowy otaczającej według wytycznych konserwatorskich

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 2 617,15 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 4 836,17 m2

KUBATURA UŻYTKOWA: 18 056,00 m3

ILOŚĆ POKOI: 70

EKO-MARINA PORT PTTK WILKASY

PROJEKT PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

Zaprojektowany obiekt składa się z trzech połączonych ze sobą brył o zróżnicowanej wysokości: Bryły głównej – parter z poddaszem użytkowym, w której zaprojektowano tawernę wraz z zapleczem kuchennym, trzykondygnacyjnej bryły „wieży”, w której zaprojektowano pomieszczenia dla WOPR-u, jednokondygnacyjnej bryły z pomieszczeniem hangaru do małych napraw łodzi i jachtów. Zaprojektowane bryły o prostokątnym rzucie, ustawione są do siebie prostopadle i połączone ze sobą bryłą „wieży”, ustawioną pod kątem 45o w stosunku do pozostałych brył.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 830,50 m²

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PROJEKTOWANA: 883,20 m²

KUBATURA: 2 937,02 m3

GOŚCINIEC RYŃSKI MŁYN

PROJEKT REMONTU BUDYNKU USŁUGOWEGO – MŁYNA NA POTRZEBY MCK-W „ZAMEK RYN” Sp. z o.o.

Projektowany budynek składa się z dwóch kondygnacji parterowych: parter niski i parter wysoki, na których znajdują się sale konsumpcyjne i kuchnia wraz z zapleczem, oraz dwóch kondygnacji przeznaczonych na pokoje hotelowe (w sumie 8 pokoi) – piętro i poddasze.

Zaprojektowano regularną bryłę powiększoną o tarasy zewnętrzne o szerokość elewacji frontowej ok 20m.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY471,17 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA752,62 m2

KUBATURA UŻYTKOWA3 144,38 m3